Join our Community
Interest:
Language:
Also available in: English

’n Selfhelp-gids vir ouers en onderwysers om leerblokkasies soos aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteit te oorkom.

Ook probleme met sensories-motoriese integrasie, ouditiewe prosessering, uitspraak en taalontwikkeling, konsentrasie, lees, spelling, en dies meer te stel. Dit bied prettige bewegings (Mind Moves®) wat tuis en in die klas gedoen kan word.

“Wanneer ‘n kind leerprobleme ondervind, voel die ouers magteloos en soek hoog en laag redes. Hulle ervaar ook dikwels skuldgevoelens hieroor. Hierdie nuwe boek kyk objektief na die redes vir ontwikkelings- en leerprobleme by kinders, en bied praktiese, konstruktiewe oplossings wat elke ouer kan aangryp. [Melodie] help ons om sin te maak van kinders se neurologiese ontwikkeling en bied die inligting op haar tipiese toeganklike manier aan. Hierdie boek sal elke ouer en leerkrag met nuwe oë na leerprobleme en hul oplossings laat kyk.” Mickey von Maltitz – Leerkrag