Join our Community
Interest:
Language:
Page shadow top aanpasbare-grense

Gemik op ouers wat die uitdagings van traumatiese veranderings moet hanteer en hul families se grense moet aanpas.

Aanpasbare Grense is gemik op families wat skeiding en egskeiding in die gesig staar en sal uiters nuttig wees vir ouers wat die uitdagings van traumatiese veranderings moet hanteer en hul families se grense moet aanpas. Anne Cawood, ’n hoog aangeskrewe raadgewer, gebruik jare se praktiese ervaring om jou te bemagtig om jou kind se angs en gevoelens van onsekerheid te beperk en om ’n mate van balans so doeltreffend moontlik te hervestig. Sy gebruik talle gevallestudies uit haar omvangryke lêers en lig die volgende uit:
• Hoe, wanneer en waar om jou kinders op ’n ouderdomsgepaste en eerlike manier in te lig
• Emosionele ondersteuning vir jou as ouer
• Hoe om aktief te luister, woede te hanteer en duidelike, ferm en konsekwente grense daar te stel
• Die regsaspekte van die nuwe Kinderwet wat die beste belange van die kind beklemtoon
• Ooreenkomste vir gesamentlike ouerskap
• Voortgesette verhoudings met uitgebreide familie en hoe om nuwe maats bekend te stel
• Raad aan stiefouers en ouers wat nooit voor die skeiding getroud was nie

Page shadow bottom aanpasbare-grense