Join our Community
Interest:
Language:
Page shadow top gesprekke-na-baba

Gesprekke ná baba

NEW
Also available in: English

Om ’n sterk en standvastige vennootskap te bou, is die grootste uitdaging wat ouers vandag in die gesig staar.

Maar baie ouerpare het verhoudingsprobleme na die koms van ’n baba. Die chaos en uitputting en die veranderinge in albei se lewens laat min tyd vir kommunikasie, en gesprekke oor die deel van die werklas wat die nuwe baba meebring, vind dikwels nie plaas nie. Dan val hulle terug op verwagtinge gegrond op uitgediende stereotipes, en leef jare lank ongelukkig hiermee saam.

Hierdie boek vertel ouers hoe om gelykheid, begrip en vervulling in hul verhouding te skep en ’n gelukkige, koesterende omgewing vir hul kinders te bied.

Page shadow bottom gesprekke-na-baba