Join our Community
Interest:
Language:
Page shadow top stimuleer-jou-kind-met-begrip

Die sleutel tot jou kind se ontwikkeling gedurende die eerste drie lewensjare.

Die eerste drie jaar van ’n kind se lewe is verreweg die belangrikste onwikkelingsjare omdat dit grondliggend is aan alle verdere ontwikkeling. Hierdie boek fokus op stimulering gedurende hierdie kritieke tydperk, en dek onder andere die volgende:
• Die leerproses volgens jou kind se potensiaal
• ’n Stimulerende omgewing
• Brein-, sensoriese en motoriese ontwikkeling
• Liggaamsbeeld en selfbeeld
• Die ontwikkeling van spel
• Spraak- en taalontwikkeling
• Perseptuele en kognitiewe ontwikkeling
• Emosies
• Dissipline en probleemoplossing

Page shadow bottom stimuleer-jou-kind-met-begrip