Join our Community
Interest:
Language:

Our Authors

Authors are sorted alphabetically. Click on a letter to sort authors by name.
Clicking the 'Read More' button will display ALL information about a specific author.

Liz Victor shadow top
Liz Victor portrait

Liz Victor

Liz Victor is ‘n gekwalifiseerde onderwyser met ‘n nagraadse diploma in remediërende onderwys. Sy het TOPTOTS-program vir Ma-en-kind-klasse as franchise ontwikkel en is steeds voortdurend betrokke by navorsing om die gehalte van die programinhoud waarvoor TOPTOTS bekend is, te handhaaf en verbeter. Sy is ‘n gereelde aanbieder van en spreker by seminare en skryf artikels oor Kleuterontwikkeling vir die Natal Mercury.

Read More
authors page shadow bottom