Blog logo afrikaans
Join our Community
Interest:
Language:
Shadow top blog-In Afrikaans is daar selfs in fietsryterme iets poëties ...

Toe ons in 1992 die effens waansinnige besluit neem om ons eie uitgewery te begin, was een van ons voornemes om elke boek wat ons uitgee in Afrikaans én Engels vry te stel. Dit was dikwels makliker gesê as gedaan. Read more...

Written by: Metz Press - 21 June 2012
Shadow bottom blog-In Afrikaans is daar selfs in fietsryterme iets poëties ...